Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Tân Uyên tiết kiệm 20%

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ thợ tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Tân Uyên tiết kiệm 20%

Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Tân Uyên tiết kiệm 20%

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt

Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính tại Tân Uyên

Đơn giá (vnd/m²)
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
6 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²
7 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) 50.000 – 150.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính cường lực tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt

Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính cường lực tại Tân Uyên

Đơn giá (vnd/m²)
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm hệ 700 (25×76) 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 5mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
6 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 8mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
7 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
8 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²
9 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 10mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
10 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
11 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100)</span 100.000 – 200.000 vnd/m²
12 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 12mm + Khung nhôm xingfa  100.000 – 200.000 vnd/m²
13 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm hệ 700 100.000 – 200.000 vnd/m²
14 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính cường lực 15mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 100.000 – 200.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính an toàn tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt

Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính an toàn tại Tân Uyên

Đơn giá (vnd/m²)
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 6.38mm Khung nhôm hệ 700 (25×76) 75.000 – 175.000 vnd/m²
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 6.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 6.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
6 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 8.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
7 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
8 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
9 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 10.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
10 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²
11 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm hệ 1000( 50*100) 75.000 – 175.000 vnd/m²
12 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 12.38mm + Khung nhôm xingfa  75.000 – 175.000 vnd/m²
13 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm hệ 700 75.000 – 175.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm Xingfa tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt

Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính Xingfa tại Tân Uyên

Đơn giá (vnd/m²)
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách vách mặt dựng nhôm xingfa giấu đố 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính xingfa cố định 100.000 – 200.000 vnd/m²
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn nhôm hệ 65 100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt nhà vách nhôm 100.000 – 200.000 vnd/m²
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn nhôm kính văn phòng 100.000 – 200.000 vnd/m²
6 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm Xingfa hệ 55 100.000 – 200.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính cao cấp Việt Pháp tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt

Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính Việt Pháp tại Tân Uyên

Đơn giá (vnd/m²)
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn toàn kính 5mm 100.000 – 200.000 vnd/m²
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn toàn kính 10mm 150.000 – 250.000 vnd/m²
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn kính có đố, pano thanh 5mm 100.000 – 200.000 vnd/m²
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách ngăn kính có đố, pano thanh 6.38mm 150.000 – 250.000 vnd/m²

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ thợ tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính trọn gói tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt

Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính trọn gói tại Tân Uyên

Đơn vị Đơn giá (vnd/m²)
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm Pma M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
6 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm Việt Pháp M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
7 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm Hyundai M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
8 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
9 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm hệ thủy lực M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
10 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
11 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
12 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
13 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính mặt dựng M2 50.000 – 150.000 vnd/m²
15 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  M2 50.000 – 150.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính xingfa cao cấp nhập khẩu Quảng Đông tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính xingfa tại Tân Uyên

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính Huyndai tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính Huyndai tại Tân Uyên

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính Việt Pháp tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

Stt Hạng mục thi công tháo dỡ lắp đặt cửa nhôm kính Việt Pháp tại Tân Uyên

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
2 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
3 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
4 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
5 Thi công tháo dỡ lắp đặt cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
6 Thi công tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

Lưu ý: Bảng giá dịch vụ thợ tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0906.700.438 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Liên hệ Đức Nhân Phát tư vấn báo giá tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Tân Uyên

  • ☎️ Hotline: 0906.700.438
  • 🌐 Website: Ducnhanphat.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Tân Uyên
  • 💌 Mail: ducnhanphat.com@gmail.com

Tham khảo các dịch vụ liên quan tháo dỡ lắp đặt vách, của nhôm kính tại Tân Uyên của Đức Nhân Phát

5/5 - (4 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Vũng Tàu tiết kiệm 20% Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Vũng Tàu tiết kiệm 20%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi tiết dịch vụ thợ tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính tại...
Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Đồng Nai tiết kiệm 20% Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Đồng Nai tiết kiệm 20%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi tiết dịch vụ thợ tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính tại...
Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Biên Hòa tiết kiệm 20% Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Biên Hòa tiết kiệm 20%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi tiết dịch vụ thợ tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính tại...
Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Bình Dương giảm 20% Tháo dỡ lắp đặt cửa, vách nhôm kính tại Bình Dương giảm 20%
Nội Dung Bài ViếtBảng báo giá chi tiết dịch vụ thợ tháo dỡ lắp đặt vách nhôm kính tại...