Báo giá thi công ống gió tại Bình Tân【Tiết kiệm 10% chi phí】

Tham khảo bảng báo giá thi công ống gió tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió tại Bình Tân【Tiết kiệm 10% chi phí】

Báo giá thi công ống gió tại Bình Tân【Tiết kiệm 10% chi phí】

Bảng báo giá thi công ống gió tôn mạ kẽm tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió tôn mạ kẽm Hoa Sen tại Bình Tân

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,58mm Từ 174,500 – 194,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,75mm Từ 210,500 – 230,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,95mm Từ 254,500 – 274,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 1,15mm Từ 303,500 – 323,000 vnđ

Báo giá thi công ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam – Việt Nhật tại Bình Tân

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,58mm Từ 192,500 – 212,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,75mm Từ 235,000 – 255,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,95mm Từ 272,500 – 292,0500 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 1,15mm Từ 325,000 – 345,000 vnđ

Báo giá thi công ống gió tôn mạ kẽm nhập khẩu tại Bình Tân

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,58mm Từ 151,000 – 171,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,75mm Từ 193,500 – 213,500 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió thẳng, tole 0,95mm Từ 240,000 – 260,000 vnđ

Báo giá thi công ống gió tiêu âm tại Bình Tân

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống ống gió tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 25mm Từ 170,000 – 190,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống ống gió tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 50mm Từ 190,000 – 210,000 vnđ

Bảng báo giá thi công ống gió vuông tiêu chuẩn tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió vuông

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 1200 x 1200 x 1.15mm, bích TDC  md  Từ 1,470,000 – 1,670,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 1000 x 1000 x 0.95mm, bích TDC  md  Từ 1,056,000 – 1,156,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 800 x 800x 0.95mm, bích TDC  md  Từ 830,000 – 930,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 600 x 600 x 0.75mm, bích TDC  md  Từ 550,000 – 600,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 600 x 400 x 0.75mm, bích TDC  md  Từ 458,000 – 508,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 500 x 500 x 0.75mm, bích TDC  md  Từ 458,000 – 508,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 400 x 400 x 0.58mm, bích TDC  md  Từ 301,000 – 321,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 300 x 300 x 0.58mm, bích TDC  md  Từ 226,000 – 246,000 vnđ
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 200 x 200 x 0.48mm, bích TDC  md  Từ 140,000 – 160,000
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 150 x 150 x 0.48mm, bích C  md  Từ 115,000 – 125,000
✅ Báo giá thi công ống gió vuông 100 x 100 x 0.48mm, bích C  md  Từ 80,000 – 90,000

Bảng báo giá thi công ống gió chữ nhật tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió chữ nhật

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió chữ nhật tôn dày 0.48mm  m²  Từ 200,000 –  210,000
✅ Báo giá thi công ống gió chữ nhật tôn dày 0.58mm  m²  Từ 205,000 – 225,000
✅ Báo giá thi công ống gió chữ nhật tôn dày 0.75mm  m²  Từ 235,000 – 255,000
✅ Báo giá thi công ống gió chữ nhật tôn dày 0.95mm  m²  Từ 270,000 – 290,000
✅ Báo giá thi công ống gió chữ nhật tôn dày 0.15mm  m²  Từ 330,000 – 350,000

Bảng báo giá thi công ống gió tròn tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió tròn

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D80 dày 0.48mm  md  Từ 52,000 – 62,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D100 dày 0.58mm  md  Từ 68,000 – 78,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D150 dày 0.58mm  md  Từ 108,000 – 118,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D200 dày 0.58mm  md  Từ 148,000 – 158,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D250 dày 0.58mm  md  Từ 178,000 – 198,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D300 dày 0.75mm  md  Từ 266,000 – 286,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D350  dày 0.75mm  md  Từ 305,000 – 335,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D400  dày 0.75mm  md  Từ 352,000 – 382,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D450  dày 0.75mm  md  Từ 400,000 – 430,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D500  dày 0.95mm  md  Từ 555,000 – 605,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D550  dày 0.95mm  md  Từ 565,000 – 665,000
✅ Báo giá thi công ống gió tròn D600  dày 0.95mm  md  Từ 620,000 – 720,000

Bảng báo giá thi công ống gió nhôm nhún tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió nhôm nhún

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D80, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 110,000 – 120,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D100, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 130,000 – 150,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D125, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 170,000 – 190,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D150, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 220,000 – 240,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D200, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 285,000 – 305,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D250, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 350,000 – 380,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D300, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 405,000 – 455,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D350, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 480,000 – 530,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D400, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 555,000 – 605,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D500, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 705,000 – 755,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D80, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 128,000 –  138,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D100, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 155,000 – 175,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D125, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 200,000 – 220,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D150, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 240,000 – 260,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D200, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 330,000 – 350,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D250, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 410,000 – 430,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D300, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 485,000 – 525,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D350, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 560,000 – 610,000
✅ Báo giá thi công ống gió nhôm nhún D400, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 580,000 – 670,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió mềm D100 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 50,000 – 60,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D125 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 60,000 – 70,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D150 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 72,000 – 82,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D200 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 96,000 – 106,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D250 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống  Từ 111,000 – 121,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D300 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 154,000 – 164,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D350 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 165,000 – 185,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D400 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 200,000 – 220,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp kháng khuẩn (Xanh, Vàng đồng) tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp kháng khuẩn

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió mềm D100 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 57,000 – 67,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D125 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 68,000 – 78,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D150 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 82,000 – 92,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D200 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 106,000 – 116,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D250 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 116,000 – 136,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D300 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 162,000 – 182,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D350 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 186,000 – 206,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D400 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 225,000 – 245,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 2 lớp (1 lớp nhôm, 1 lớp PVC hoặc 2 lớp bạc) tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 2 lớp

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D100 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 110,000 – 120,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D125 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 130,000 – 140,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D150 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 147,000 – 157,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D200 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 182,000 – 202,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D250 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 214,000 – 234,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D300 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 270,000 – 290,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D350 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 303,000 – 333,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D400 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 380,000 – 410,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T24D25 tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T24D25

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 145,000 – 165,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 175,000 – 195,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 195,000 – 215,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 230,000 – 250,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 290,000 – 310,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 340,000 – 370,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 390,000 – 420,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 430,000 – 480,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T32D25 tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T32D25

Đơn vị tính

Đơn giá

 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 195,000 – 215,000
 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 230,000 – 250,000
 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 255,000 – 275,000
 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 300,000 – 330,000
 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 365,000 – 395,000
 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 435,000 – 475,000
 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 490,000 – 540,000
 ✅ Báo giá thi công ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 550,000 – 620,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T16D25 tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T16D25

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 252,000 – 302,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 309,000 – 339,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ  334,000 – 374,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 431,000 – 461,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 487,000 – 537,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 532,000 – 632,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 609,000 – 709,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 704,000 – 804,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T24D25 tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T24D25

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 352,000 – 402,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 404,000 – 454,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 464,000 – 514,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 581,000 – 631,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 707,000 – 757,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 812,000 – 912,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 939,000 – 1,039,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống  Từ 1,064,000 – 1,164,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD không có bảo ôn cách nhiệt tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD không có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D75 KBO Ống Từ 253,000 – 273,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D100 KBO Ống Từ 335,000 – 365,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D125 KBO Ống Từ 425,000 – 455,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D150 KBO Ống Từ 505,000 – 545,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D175 KBO Ống Từ 597,000 – 637,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D200 KBO Ống Từ 628,000 – 728,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D250 KBO Ống Từ 815,000 – 915,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D300 KBO  Ống  Từ 995,000 – 1,095,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D350 KBO Ống Từ 1,180,000 – 1,280,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D400 KBO Ống Từ 1,258,000 – 1,458,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D450 KBO Ống Từ 1,934,000 – 2,134,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D500 KBO Ống Từ 2,150,000 – 2,350,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD có bảo ôn cách nhiệt tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D75 CBO Ống Từ 480,000 – 520,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D100 CBO Ống Từ 590,000 – 690,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D125 CBO Ống Từ 760,000 – 860,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D150 CBO  Ống  Từ 930,000 – 1,030,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D175 CBO Ống Từ 1,100,000 – 1,200,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D200 CBO Ống Từ 1,280,000 – 1,380,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D250 CBO Ống Từ 1,520,000 – 1,720,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D300 CBO Ống Từ 1,870,000 – 2,070,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D350 CBO Ống Từ 2,215,000 – 2,415,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D400 CBO Ống Từ 2,560,000 – 2,760,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D450 CBO Ống Từ 3,540,000 – 4,040,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Tarpaulin D500 CBO  Ống  Từ 5,330,000 – 5,830,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 lớp – Không có bảo ôn cách nhiệt tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 lớp không có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D75 KBO Ống Từ 418,000 – 468,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D100 KBO Ống Từ 530,000 – 580,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D125 KBO Ống Từ 630,000 – 730,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D150 KBO Ống Từ 775,000 – 875,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D175 KBO Ống Từ 925,000 – 1,025,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D200 KBO Ống Từ 1,070,000 – 1,170,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D250 KBO Ống Từ 1,360,000 – 1,460,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D300 KBO  Ống  Từ 1,555,000 – 1,755,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D350 KBO Ống Từ 1,850,000 – 2,050,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D400 KBO Ống Từ 2,140,000 – 2,340,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D450 KBO Ống Từ 3,220,000 – 3,420,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D500 KBO Ống Từ 3,500,000 – 3,800,000

Bảng báo giá thi công ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 Lớp – Có bảo ôn cách nhiệt tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 Lớp có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D75 CBO Ống Từ 600,000 – 700,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D100 CBO Ống Từ 835,000 – 935,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D125 CBO Ống Từ 1,070,000 – 1,170,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D150 CBO  Ống  Từ 1,200,000 – 1,400,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D175 CBO Ống Từ 1,535,000 – 1,635,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D200 CBO Ống Từ 1,770,000 – 1,870,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D250 CBO Ống Từ 2,135,000 – 2,335,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D300 CBO Ống Từ 2,500,000 – 2,800,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D350 CBO Ống Từ 3,070,000 – 3,270,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D400 CBO Ống Từ 3,340,000 – 3,740,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D450 CBO Ống Từ 5,060,000 – 5,460,000
✅ Báo giá thi công ống gió mềm vải Fiberglass D500 CBO  Ống  Từ 7,260,000 – 7,760,000

Tham khảo bảng báo giá thi công phụ kiện cút ống gió vuông 90°, T đều ống gió vuông, Cút tròn 90°, T tròn tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Bảng báo giá thi công cút ống gió vuông 90° tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Đơn giá cút ống gió vuông 90°

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công cút 100×100, bích C, dày 0.48, R=100mm cái Từ 49,000 – 59,000
✅ Báo giá thi công cút 150×150, bích C, dày 0.48, R=100mm cái Từ 59,000 – 69,000
✅ Báo giá thi công cút 200×200, bích TDC, dày 0.48, R=100mm cái Từ 790,000 – 890,000
✅ Báo giá thi công cút 300×300, bích TDC, dày 0.58, R=150mm cái Từ 202,000 – 222,000
✅ Báo giá thi công cút 400×400, bích TDC, dày 0.58, R=200mm cái Từ 375,000- 395,000
✅ Báo giá thi công cút 500×500, bích TDC, dày 0.75, R=250mm cái Từ 615,000 – 715,000
✅ Báo giá thi công cút 600×400, bích TDC, dày 0.75, R=300mm cái Từ 756,000 – 856,000
✅ Báo giá thi công cút 600×600, bích TDC, dày 0.75, R=300mm cái Từ 930,000 – 1,030,000
✅ Báo giá thi công cút 800×800, bích TDC, dày 0.95, R=400mm cái Từ 2,050,000 – 2,250,000
✅ Báo giá thi công cút 1000×1000, bích TDC, dày 0.95, R=500mm cái Từ 3,320,000 – 3,520,000
✅ Báo giá thi công cút 1200×1200, bích TDC, dày 1.15, R=600mm cái Từ 5,540,000 – 6,040,000

Bảng báo giá thi công T đều ống gió vuông tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công T đều ống gió vuông

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công T 100, bích C, dày 0.48mm cái Từ 59,000 – 69,000
✅ Báo giá thi công T 150, bích C, dày 0.48mm cái Từ 68,000 – 78,000
✅ Báo giá thi công T 200, bích TDC, dày 0.48mm cái Từ 120,000 – 130,000
✅ Báo giá thi công T 300, bích TDC, dày 0.58mm cái Từ 275,000 – 295,000
✅ Báo giá thi công T 400, bích TDC, dày 0.58mm cái Từ 453,000 – 483,000
✅ Báo giá thi công T 500, bích TDC, dày 0.75mm cái Từ 737,000 – 837,000
✅ Báo giá thi công T 600, bích TDC, dày 0.75m cái Từ 1,056,000 – 1,156,000
✅ Báo giá thi công T 800, bích TDC, dày 0.95mm cái Từ 2,100,000 – 2,400,000
✅ Báo giá thi công T 1000, bích TDC, dày 0.9mm cái Từ 3,220,000 – 3,620,000
✅ Báo giá thi công T 1200, bích TDC, dày 1.15mm cái Từ 6,160,000 – 6,760,000

Bảng báo giá thi công cút tròn 90° tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công cút tròn 90°

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công cút góc 90° tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mm cái Từ 49,000 – 59,000
✅ Báo giá thi công cút góc 90° tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mm cái Từ 59,000 – 69,000
✅ Báo giá thi công cút góc 90° tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mm cái Từ 88,000 – 98,000
✅ Báo giá thi công cút góc 90° tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mm cái Từ 128,000 – 148,000
✅ Báo giá thi công cút góc 90° tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mm cái Từ 200,000 – 230,000
✅ Báo giá thi công cút góc 90° tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mm cái Từ 358,000 – 388,000
✅ Báo giá thi công cút góc 90° tôn kẽm tròn D350  dày 0.75mm cái Từ 483,000 – 523,000

Bảng báo giá thi công T tròn tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

Báo giá thi công T tròn

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá thi công T tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mm cái Từ 49,000 – 59,000
✅ Báo giá thi công T tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mm cái Từ 59,000 – 69,000
✅ Báo giá thi công T tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mm cái Từ 68,000 – 78,000
✅ Báo giá thi công T tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mm cái Từ 155,000 – 175,000
✅ Báo giá thi công T tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mm cái Từ 224,000 – 244,000
✅ Báo giá thi công T tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mm cái Từ 350,000 – 380,000
✅ Báo giá thi công T tôn kẽm tròn D350  dày 0.75mm cái Từ 428,000 – 478,000

Chú ý: Bảng báo giá thi công ống gió tại Bình Tân của Đức Nhân Phát trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Đức Nhân Phát để được hỗ trợ tư vấn báo giá giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Đức Nhân Phát tư vấn báo giá thi công ống gió tại Bình Tân

  • ☎️ Hotline: 0906.700.438
  • 🌐 Website: ducnhanphat.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Tân
  • 💌 Mail: ducnhanphat.com@gmail.com

Các dịch vụ liên quan thi công ống gió tại Bình Tân của Đức Nhân Phát

5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thi công ống gió tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10% chi phí】 Báo giá thi công ống gió tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10% chi phí】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công ống gió tại Bình Tân của Đức Nhân PhátBảng...
Báo giá thi công ống gió tại Nha Trang【Tiết kiệm 10% chi phí】 Báo giá thi công ống gió tại Nha Trang【Tiết kiệm 10% chi phí】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công ống gió tại Bình Tân của Đức Nhân PhátBảng...
Báo giá thi công ống gió tại Ninh Thuận【Tiết kiệm 10% chi phí】 Báo giá thi công ống gió tại Ninh Thuận【Tiết kiệm 10% chi phí】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công ống gió tại Bình Tân của Đức Nhân PhátBảng...
Báo giá thi công ống gió tại Bình Thuận【Tiết kiệm 10% chi phí】 Báo giá thi công ống gió tại Bình Thuận【Tiết kiệm 10% chi phí】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá thi công ống gió tại Bình Tân của Đức Nhân PhátBảng...