Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh【Tiết kiệm 10%】

Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh【Tiết kiệm 10%】

Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh【Tiết kiệm 10%】

Đức Nhân Phát báo giá chi phí các hạng mục thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh

Stt

Hạng mục

Đvt

Mức giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh

Đức Nhân Phát tư vấn giá nhân công thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh

1 Đức Nhân Phát tư vấn giá keo Tibon Mức giá từ 35.000 – 45.000 ₫
2 Đức Nhân Phát tư vấn giá dàn khung xương sắt Mức giá từ 80.000 – 100.000 ₫
3 Đức Nhân Phát tư vấn giá bắn phào chỉ, Phụ kiện Mức giá từ 50.000 – 70.000 ₫
4 Đức Nhân Phát tư vấn giá lắp đặt, ốp tấm nhựa giả đá Mức giá từ 90.000 – 110.000 ₫
5 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công trần nhựa Nano giả đá Mức giá từ 350.000 – 400.000 ₫
6 Đức Nhân Phát tư vấn giá dàn Khung Xương Tường( Nếu Có) Mức giá từ 30.000 – 70.000 ₫

Đức Nhân Phát tư vấn giá vật tư tấm nhựa PVC vân đá và giả đá tại Bình Thạnh

1 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa Nano giả đá 400x3000x9 Tấm Mức giá từ 150.000 – 160.000 ₫
2 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa Nano giả đá 600x3000x9 Tấm Mức giá từ 175.000 – 185.000 ₫
3 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa giả đá Nano 9x400x2950 mm Tấm Mức giá từ 165.000 – 175.000 ₫
4 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.4 mm Tấm Mức giá từ 230.000 – 250.000 ₫
5 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.6 mm Tấm Mức giá từ 255.000 – 275.000 ₫
6 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.8 mm Tấm Mức giá từ 250.000 – 270.000 ₫
7 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x3.2 mm Tấm Mức giá từ 320.000  350.000 ₫
8 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa vân đá lam sóng 12x204x2950 mm Tấm Mức giá từ 120.000 – 130.000 ₫
9 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm tranh nhựa PVC in UV 3D 1220x2440x5 Tấm Mức giá từ 900.000 – 1.200.000 ₫
10 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm tranh nhựa PVC in UV 3D 1220x2440x3.2 Tấm Mức giá từ 790.000 – 840.000 ₫
11 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm PVC vân đá trong nhà 2.8x1220x2440 mm Tấm Mức giá từ 390.000 – 320.000đ ₫
12 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm PVC vân đá ngoài trời 3.2x1220x2440 mm Tấm Mức giá từ 350.000 – 380.000đ ₫
13 Đức Nhân Phát tư vấn giá tấm nhựa giả đá PVC phủ kim tuyến 1220x2440x2.6 mm  Tấm Mức giá từ 320.000 – 350.000 ₫

Đức Nhân Phát tư vấn giá vật tư phụ kiện phào chỉ tại Bình Thạnh

1 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào cân 3000 x 40 mm Md Mức giá từ 67.000 – 72.000 ₫
2 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào hộp 3000 x 40 mm Md Mức giá từ 100.000 – 110.000 ₫
3 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào cửa 3000 x 60 mm Md Mức giá từ 80.000 – 85.000 ₫
4 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào lệch 3000 x 35 mm Md Mức giá từ 45.000 – 47.000 ₫
5 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào lệch 3000 x 60 mm Md Mức giá từ 65.000 – 71.000 ₫
6 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào cổ trần 3000 x 80 mm Md Mức giá từ 80.000 – 87.000 ₫
7 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào cổ trần 3000 x 100 mm Md Mức giá từ 88.000 – 93.000 ₫
8 Đức Nhân Phát tư vấn giá phào chân tường 3000 x 40 mm Md Mức giá từ 85.000 – 90.000 ₫
9 Đức Nhân Phát tư vấn giá nẹp V, Phào kết thúc, Phào âm m Md Mức giá từ 30.000 – 34.000 ₫

Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công trọn gói tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh (Ôp trực tiếp vào tường)

1 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.4 mm Mức giá từ 240.000 – 260.000 ₫
2 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.6 mm Mức giá từ 260.000 – 280.000 ₫
3 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.8 mm Mức giá từ 280.000 – 300.000 ₫
4 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x3.2 mm Mức giá từ 300.000 – 320.000 ₫
5 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC phủ kim tuyến 1220x2440x2.6 mm  Mức giá từ 310.000 – 330.000 ₫
6 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC dòng cao cấp siêu cứng 1220x2440x2.6 mm  Mức giá từ 330.000 – 350.000 ₫
7 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tranh nhựa PVC phủ ceramic tráng gương 100% nhựa nguyên sinh Mức giá từ 750.000 – 800.000 ₫

Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công trọn gói tấm nhựa giả đá PVC, vân đá (Bao gồm khung xương)

1 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.4 mm Mức giá từ 280.000 – 300.000 ₫
2 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.6 mm Mức giá từ 310.000 – 320.000 ₫
3 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x2.8 mm Mức giá từ 320.000 – 340.000 ₫
4 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC 1220x2440x3.2 mm Mức giá từ 340.000 – 360.000 ₫
5 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC phủ kim tuyến 1220x2440x2.6 mm  Mức giá từ 360.000 – 380.000 ₫
6 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC dòng cao cấp siêu cứng 1220x2440x2.6 mm  Mức giá từ 360.000 – 380.000 ₫

Đức Nhân Phát tư vấn giá chi phí thi công tấm nhựa giả đá PVC các phường thuộc Bình Thạnh

1 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0906 700 438
2 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Phan Bội Châu, Phường 2, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0904 706 588
3 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0835 748 593
4 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0934 655 679
5 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0825 281 514
6 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0904 706 588
7 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0901 742 092
8 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0904 991 912
9 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0908 648 509
10 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0906 700 438
11 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0906 700 438
12 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0825 841 514
13 Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh ☎️ Liên hệ 0932 497 995

Lưu ý: Bảng báo giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh của Đức Nhân Phát trên chưa bao gồm VAT, Mức giá trên chỉ tính cho khu vực Bình Thạnh. Quý khách vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0906.700.438 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Liên hệ Đức Nhân Phát tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh

  • ☎️ Zalo: 0906.700.438
  • ☎️ Hotline: 0906.700.438
  • 🌐 Website: Ducnhanphat.com
  • 💌 Mail: Ducnhanphat.com@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ tư vấn giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh

Bảng giá liên quan thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Bình Thạnh của Đức Nhân Phát

5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】 Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtĐức Nhân Phát báo giá chi phí các hạng mục thi công tấm nhựa giả đá...
Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Nha Trang【Tiết kiệm 10%】 Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Nha Trang【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtĐức Nhân Phát báo giá chi phí các hạng mục thi công tấm nhựa giả đá...
Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Cam Ranh【Tiết kiệm 10%】 Thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Cam Ranh【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtĐức Nhân Phát báo giá chi phí các hạng mục thi công tấm nhựa giả đá...
Giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】 Giá thi công tấm nhựa giả đá PVC tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】
Nội Dung Bài ViếtĐức Nhân Phát báo giá chi phí các hạng mục thi công tấm nhựa giả đá...